Brief aan Tweede Kamer over acceptatie paspoortfoto

Met deze brief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over het in de Paspoortwet rekening houden met de mogelijkheid om foto's te accepteren van personen waarvan de foto's niet voldoen aan het Fotomatrix Model 2006. Dit kan voorkomen in gevallen waarbij personen op grond van medische redenen niet kunnen voldoen aan de acceptatiecriteria van dit model.

De staatssecretaris verstuurt het antwoord naar aanleiding van de brief die de Tweede Kamer ontving van mevrouw Wagemans.

Mevrouw Wagemans gaf in deze brief te kennen dat de Paspoortwet geen rekening houdt met de onmogelijkheid een correcte pasfoto te laten maken voor haar gehandicapte dochter.

De staatssecretaris geeft aan dat dit niet juist is. In de bestaande Paspoortuitvoeringsregelingen (PUN) die gebaseerd zijn op de Paspoortwet, is met die situatie rekening gehouden.

Zij schrijven voor dat uitgevende instanties (waaronder gemeenten) de pasfoto’s voor de reisdocumenten beoordelen aan de hand van de Fotomatrix Model 2006. Indien, als gevolg van een medische redenen, het niet mogelijk is dat een pasfoto voldoet aan de acceptatiecriteria van de Fotomatrix 2006, geven de paspoortuitvoeringsregeling aan de uitgevende instanties de ruimte om een dergelijke pasfoto toch te accepteren.