Frits Thissen benoemd als LNV-raad in Washington

De heer drs. G.G.J. Thissen wordt benoemd tot LNV-raad in Washington met als werkgebied de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Hij volgt de heer Tacken op die begin mei terugkeert naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Frits Thissen (55) werkt sinds 1985 bij het ministerie van LNV. Hij begon zijn loopbaan bij de directie Communicatie. Daarna bekleedde hij diverse functies bij de directie Internationale Zaken waaronder hoofd Coördinerend Bureau (liaison tussen Europese Commissie en Nederlandse betaalorganen) en laatstelijk als plaatsvervangend directeur. Vanaf 2003 werkt Frits Thissen als LNV-raad in Londen. Zijn benoeming gaat in op 15 juni.

LNV-raden vertegenwoordigen het ministerie van LNV in het buitenland en zijn werkzaam bij de Nederlandse ambassade. De belangrijkste taken van de buitenlandse dienst van LNV zijn bilaterale en multilaterale samenwerking, zakelijke en maatschappelijke dienstverlening en beleidssignalering.