Kabinet presenteert strategie nationale veiligheid

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de strategie nationale veiligheid. De strategie stelt het kabinet beter in staat te bepalen welke dreigingen de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en hoe daarop vervolgens te reageren. Doordat bedreigingen van de nationale veiligheid veranderen en steeds meer met elkaar verweven raken (zoals klimaatverandering en mens- en dierziektes) kan het antwoord daarop niet langer van één ministerie of organisatie komen. Deze nieuwe aanpak zal in 2009 volledig zijn ingevoerd.

De nationale veiligheid is in het geding als vitale belangen van de Nederlandse staat en/of de samenleving zodanig bedreigd worden dat er sprake is van – potentiële – maatschappelijke ontwrichting. Bij vitale belangen gaat het om territoriale veiligheid, ecologische veiligheid, economische veiligheid, fysieke veiligheid en sociale en politieke stabiliteit.

Het versterken van de nationale veiligheid kent verschillende fases. Allereerst wordt geanalyseerd welke dreigingen op Nederland afkomen en worden de risico’s beoordeeld op kans en effect. Vervolgens wordt nagegaan of er voldoende capaciteit (mensen, materieel) is om de dreiging het hoofd te bieden. Op basis hiervan kan een integraal advies worden gegeven of en hoe (onderdelen van) de nationale veiligheid versterkt moet worden. Hierdoor wordt het kabinet in staat gesteld om onderbouwde keuzes te maken waar de prioriteiten liggen.

Overigens is bij de toepassing van de strategie nationale veiligheid niet alleen een rol weggelegd voor de rijksoverheid, maar ook voor mede-overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en internationale partners.

(Bron: RVD)