Kabinet stemt in met instelling van het nieuwe Innovatieplatform

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de instelling van het nieuwe Innovatieplatform. Het platform staat onder voorzitterschap van minister-president Balkenende. Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt eerste vice-voorzitter, minister Van der Hoeven van Economische Zaken tweede vice-voorzitter.


Het werkterrein van het nieuwe Innovatieplatform wordt verbreed ten opzichte van de vorige periode. Het heeft tot taak de voorwaarden te scheppen, de verbindingen te leggen en de visie te ontwikkelen die nodig zijn om een impuls te geven aan innovatie en ondernemerschap in Nederlands als motor van de productiviteitsgroei en de economische ontwikkeling. Daarbij is er bijzondere aandacht voor maatschappelijke terreinen als zorg, onderwijs, energie en waterbeheer. Verder draagt het Innovatieplatform bij aan de langetermijnstrategie voor innovatie en ondernemerschap die in het kader van het project ‘Nederland Ondernemend Innovatieland’ wordt ontwikkeld. Dit project is een belangrijk onderdeel van pijler 2 uit het regeerakkoord: een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie.

Het innovatieplatform krijgt zeventien leden. Ze zijn geselecteerd uit het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen. Naast de genoemde ministers worden de volgende personen lid van het Innovatieplatform:
De heer drs. J. de Boer (Governance Support)
De heer prof. dr. P. Borst (Nederlands Kankerinstituut)
De heer prof. dr. R.H. Dijkgraaf (Universiteit van Amsterdam)
De heer ir. W. Draijer (McKinsey/STT)
Mevrouw prof. dr. S.J.M.H. Hulscher (Universiteit Twente)
De heer ir. G.J. Kleisterlee (Philips)
Mevrouw mr. M.J. Oudeman MBA (Corus Nederland)
De heer drs. F. Sijbesma (DSM)
De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan (SER)
De heer drs. R.M. Smit (Vrije Universiteit/Christelijke Hogeschool Windesheim)
De heer drs. C.A.M. Tetteroo (ROC Eindhoven)
Mevrouw M. Usta (Colourful People)
De heer S.E. Verhart (Media Republic)
Mevrouw drs. C. Zuiderwijk (Tergooi ziekenhuizen)

De heer dr. J.P. van den Toren wordt benoemd tot secretaris.

Het Innovatieplatform komt eind april voor het eerst bijeen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de nieuwe leden de strategie en het werkprogramma bespreken. De resultaten hiervan worden op een later tijdstip gepresenteerd.
Meer informatie:
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 8051, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Voor journalisten:
Ruud Stevens, persvoorlichter ministerie van Economische Zaken, telefoon: (070) 379 7256/06 - 461 52 406, e-mail: r.p.stevens@minez.nl