Kabinet voert kindgebonden budget gefaseerd in

Het kindgebonden budget, een toeslag per kind, wordt de komende twee jaar gefaseerd ingevoerd.

Nu lopen gezinnen met een laag inkomen de fiscale kinderkorting mis. Dat probleem wordt in 2008 eerst opgelost. Een jaar later zal de toeslag niet langer per huishouden, maar per kind worden verstrekt. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

Om dit te verwezenlijken wordt het wetsvoorstel op de Kindertoeslag, dat nu in de Tweede Kamer ligt, via een nota van wijziging omgevormd tot een kindgebonden budget dat per 1 januari 2008 wordt ingevoerd. Omdat het kabinet streeft naar een zorgvuldige invoering heeft zij ervoor gekozen om eerst te zorgen dat de inkomensafhankelijke toeslag alle gezinnen bereikt, voordat de toeslag per kind wordt ingevoerd.

Het kindgebonden budget heeft als doel een inkomensafhankelijke tegemoetkoming te geven in de kosten van kinderen. Het is niet langer een bedrag dat per huishouden ongeacht het aantal kinderen wordt verstrekt, maar een bedrag per kind. Zodoende neemt de tegemoetkoming in de kosten per huishouden toe met het aantal kinderen.