Ook niet-Nederlanders kunnen raadslid en wethouder worden

Personen die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit kunnen in Nederland raadslid of wethouder worden. Dat schrijft staatssecretaris Bijleveld in een antwoord op kamervragen van SGP-Tweede Kamerlid Van der Staaij. EU-onderdanen die ingezetene van Nederland zijn, kunnen onder dezelfde voorwaarden als Nederlanders raadslid worden. Voor ingezetenen die geen EU-onderdaan zijn, heeft in de Gemeentewet aanvullende eisen gesteld ten aanzien van verblijfsrecht en verblijfsduur.

Hoeveel raadsleden en wethouders in Nederland op dit moment niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit is niet bekend.

'De wet maakt het mogelijk dat ook niet-Nederlanders belangrijke representatieve en bestuurlijke functies als raadslid en wethouder kunnen bekleden. Dat stimuleert hun integratie in de Nederlandse samenleving', schrijft de staatssecretaris in haar reactie. 'Hun politieke participatie bevordert een actief burgerschap en dient anderen ten voorbeeld. Dat lijkt mij een goede zaak', aldus Bijleveld.