Verminderde zelfredzaamheid en rampenplannen (november 2006)

Het onderzoek heeft zich gericht op de planvorming rondom het evacuatieproces en concentreert zich op de problematiek rondom zelfstandig wonende mensen, die verminderd zelfredzaam zijn.
Het onderzoek is eind vorig jaar afgerond. De Inspectie OOV constateert dat de aandacht voor verminderd zelfredzame personen in rampenplannen onvoldoende is. De multidisciplinaire organisatie van de verplaatsing in rampsituaties van verminderd zelfredzamen uit bedreigd gebied is niet of nauwelijks concreet uitgewerkt in de plannen. De Inspectie OOV geeft aan dat die activiteiten daarmee onvoldoende voorbereid en geborgd zijn.

U kunt het rapport en de brief aan de Tweede Kamer in PDF-formaat downloaden.