Aanbiedingsbrief van minister Donner bij de Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van Wijziging van het Wetsvoorstel activering zieke vangnetters