Jaarverslag 2006 Functionaris voor de gegevensbescherming ministerie van LNV

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen het ministerie toezicht op bescherming van persoonsgegevens en stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden en bevindingen.