Jongerendebat over verkeersveiligheid

Stem: Dames en heren, welkom bij het jongerenverkeersdebat, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland en Stichting Team Alert!

Stelling 1: Theorielessen verplicht op de middelbare school!

Jongen: 'Ik ben het er niet mee eens. Als je theorie en praktijklessen wilt op de middelbare school dan betekent dat, dat kinderen nog meer extra uren krijgen wat weer ten koste zou moeten gaan van een ander vak.'

Meisje: 'Bijvoorbeeld bij het vak verzorging, op de middelbare school, hebben we leren tosti's bakken en vlekken uit kleding halen. Nou, ik denk dat een theorieles verkeer daar een stuk nuttiger zal zijn.'

Vrouw: 'We weten dat de beste beïnvloeder van jongeren hun directe omgeving is, hun vrienden. Als we elkaar allemaal aanspreken op goed gedrag, helpt dat ook.'

Stelling 2: Je kunt makkelijk met alcohol of drugs op gaan rijden. De pakkans is toch klein!

Jongen: 'Ik vind een groot probleem jongeren met alcohol. Want als je dat al op jonge leeftijd doet, wat moet je dan verwachten van iemand als die straks zestig is?'

Meisje: 'Meneer zegt dat wij de jongeren moeten aanpakken, maar wij als jongeren nemen het voorbeeld aan ouderen. Dus je moet de ouderen ook zeker aanpakken, want wij als jongeren kijken hoog op naar de ouderen. Je kunt niet alleen bij de jongeren beginnen.'

Jongen: 'Bepaalde drugs maken je juist scherper. In vind niet dat je de mensen die dat willen ervaren het recht moet ontnemen om het te gebruiken voordat ze gaan rijden.'

Meisje: 'Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om drugs te gaan gebruiken of drinken, dus ik vind ook dat er lessen moeten komen van de gevaren van drank en drugs.'

Stelling 3: Mensen moeten zelf kunnen bepalen wat een verantwoorde snelheid is!

Jongen: 'Als je 's nachts op een snelweg rijdt waar geen hond te bekennen is, dan vind ik dat je makkelijk 140 of 160 mag rijden.'

Jongen: 'Ze zetten volgens mij nu overal van die mooie sensoren neer, zodat we iedereen kunnen laten rekeningrijden. Zet daar een paar sensors bij op om de intensiteit te meten en kijk dan of je bij bepaalde punten van die mooie borden neer kunt zetten met: rij 130 of 140. Dat moet ook kunnen vind ik.'