kamerbrief over aankondiging verzending VRS-brieven

In het Plan van Aanpak Nazorg Veteranen oudere missies van 8 februari 2007 (Kamerstuk 30139 nr. 21) is aangekondigd dat veteranen vanaf de VN-vredesoperatie in Libanon (Unifil) voorjaar 2007 een brief zullen ontvangen op hun huisadres over de introductie van het Veteranenregistratiesysteem (VRS). De gegevens van de desbetreffende groep veteranen zijn inmiddels gevalideerd en succesvol gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie.

Hierdoor is het mogelijk op 27 april 2007 een eerste groep van ongeveer 34.000 veteranen een brief te sturen over dit nieuwe registratiesysteem. Tevens wordt hun gevraagd de in het VRS opgenomen naam-, adres- en woonplaatsgegevens alsmede de uitzendgegevens te controleren en eventuele onvolkomenheden door te geven aan het Veteraneninstituut. Bijgaand treft u deze brief als bijlage aan.