Jaarverslag MIVD 2006

Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Dit jaarverslag vormt, binnen de wettelijke kaders, de publieke verantwoording over de inzet en handelwijze van de MIVD over 2006 en geeft een doorkijk naar de aandachtsgebieden in 2007.