Overzicht beleidsterreinen bekend

De portefeuille van minister Rouvoet bestaat uit zestien beleidsterreinen. Ze staan opgesomd in een brief die hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Tot het programma van Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin, behoren onder meer het integraal jeugdprogramma, de gezinsvoogdij, het jeugddeel van de arbeidsmarkt en de financiële regelingen voor kinderen (waaronder de kinderbijslag en het kindgebonden budget).

Daarnaast ‘zal ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een integraal jeugd en gezinsbeleid alle zaken aankaarten, die ik in het belang van de jeugd en het gezin acht’, schrijft Rouvoet vandaag in een brief aan de Kamer. ‘Dit zal ook blijken uit het programma van Jeugd en Gezin, dat ik u voor de zomer zal toesturen.’