Overzicht Wetgevingsprogramma en beleidsprioriteiten EZ

Overzicht per 13 april 2007 van wetsvoorstellen in parlementaire behandeling bij Raad van State of in voorbereiding voor de Ministerraad.