Persbriefing internationale conferentie over handel in bedreigde wilde flora en fauna 3-15 juni 2007 in Den Haag

Van 3-15 juni 2007 treedt Nederland op als gastland voor de veertiende Conferentie van Partijen (CoP14) van de CITES-conventie. Tijdens deze conferentie in Den Haag staat de internationale handel in bedreigde flora- en fauna-soorten centraal. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) fungeert tijdens deze conferentie als voorzitter namens Nederland en is tevens verantwoordelijk voor de organisatie. Dit geldt ook voor de Ministeriële Rondetafel Conferentie die op woensdag 13 juni a.s onder voorzitterschap van minister Verburg gehouden wordt over onder andere het thema Handhaving.

De verwachting is dat er zowel nationaal als internationaal veel belangstelling voor deze conferentie zal zijn, gezien de onderwerpen die besproken zullen worden. Zo zijn er door diverse landen voorstellen voor de handel in olifanten/ivoor en hout- en vissoorten ingediend.

Op donderdag 3 mei a.s zal Directeur-Generaal A. van der Zande van het ministerie van LNV een persbriefing verzorgen. Hij zal hierbij inzicht geven in de rol van Nederland als voorzitter en gastland als ook in de voorstellen die de diverse deelnemende partijen hebben ingediend ter bespreking in de CoP14. Ook wordt er stilgestaan bij het programma en de regels omtrent accreditatie, aangezien het World Forum Convention Center (WFCC) in Den Haag gedurende de CoP14 aangewezen is als VN-terrein.

Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd bij deze persbriefing aanwezig te zijn. Als u de persbriefing wilt bijwonen wordt u verzocht zich aan te melden.