Rapport van de Raad van Advies over Bureau Onafhankelijke Risico-beoordeling van de VWA

Kamerbrief van de minister aan de Eerste en Tweede Kamer met als bijlage de rappportage over 2006 van de Raad van Advies. Deze raad ziet toe op het functioneren van Bureau Risicobeoordeling van de VWA.