Uitnodiging bestuurdersconferentie 'Vitale Stad, Groene stad' op 7 juni 2007

Kamerbrief waarin de minister enkele vaste kamercommissies uitnodigt voor een bestuurdersconferentie op 7 juni 2007. Deze gaat over hoe groen kan bijdragen aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken.