Verburg versoepelt maatregel blauwtong

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert een versoepeling voor blauwtong door. Met ingang van 1 mei is er voor het nationale transport van nuchtere kalveren vanuit het Nederlandse 20-kilometergebied naar een mesterij in het Nederlandse beperkingsgebied geen testverplichting meer.

Verburg doet dit nu Duitsland bevestigd heeft dat er in 2007 geen besmetting met blauwtong heeft plaatsgevonden.

In de Europese regelgeving over blauwtong hebben de lidstaten de ruimte om nadere afspraken te maken over onderlinge vervoersstromen. België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland hebben zulke afspraken in een protocol neergelegd. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw protocol, waarbij het de bedoeling is een versoepeling ten opzichte van het huidige regime door te voeren. Vooruitlopend op het nieuwe protocol voert minister Verburg met deze wijziging van de Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006 alvast een nationale versoepeling door.

Bijlagen