Voorstel tot wijziging Wet op de jeugdzorg, nota nav verslag en nota van wijziging (30644)

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

27 april 2007

DJB/JZ-2755521
Voorstel tot wijziging Wet op de jeugdzorg, nota 2 nav verslag en nota van wijziging (30644)

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Justitie, de nota naar aanleiding van het verslag alsmede een nota van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel aan.

De Minister voor Jeugd en Gezin,

mr. A. Rouvoet