Vragen van de leden Omtzigt en Hessels over de stroomstoringen in Haaksbergen en omgeving

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Omtzigt en Hessels over de stroomstoringen in Haaksbergen en omgeving, kenmerk 2060711300, d.d. 4 april 2007.