Vrij verkeer Poolse werknemers per 1 mei

Per 1 mei 2007 gaan de grenzen open voor werknemers uit Polen en andere landen uit Midden- en Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit besloten. Het besluit staat vandaag in de Staatscourant.

Voor werknemers uit Polen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen hoeven werkgevers voortaan geen tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen. Sinds vorig jaar waren de eisen voor een aantal sectoren al versoepeld.

Om het vrij verkeer mogelijk te maken heeft minister Donner afspraken gemaakt om te bereiken dat werknemers uit de nieuwe lidstaten gelijk loon voor gelijk werk en verantwoorde huisvesting krijgen. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie met Nederlandse werknemers. Zo kunnen werkgevers die minder dan het minimumloon betalen een boete krijgen die tot 6700 € kan oplopen en die bij herhaling nog hoger uitvalt. Daarnaast gaan de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en sectorale sociale partners, nog beter samenwerken om de ontduiking van het minimumloon te bestrijden.

Minister Donner gaat met de Belastingdienst en gemeenten overleggen of gemeenten adresgegevens kunnen krijgen die zij nodig hebben voor de handhaving van het huisvestingsbeleid. Minister Donner bevordert een pilot van de Belastingdienst en de gemeente Den Haag om tot gegevensuitwisseling te komen.