Column Hirsch Ballin: Criminaliteitscijfers

Criminaliteitscijfers

Nederland is opnieuw veiliger geworden. Zo berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week dat het percentage Nederlanders dat zegt slachtoffer te zijn van veel voorkomende criminaliteit, gestaag vermindert. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat zich onveilig voelt.

Een vergelijkbare trend tekent zich af in de gegevens van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven. Bedrijven lijden minder onder misdaad. Daar zakte het totale schadebedrag als gevolg van criminaliteit in twee jaar tijd met 17 procent.

Verder bracht de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad onlangs cijfers naar buiten over de criminaliteit op buurtniveau. Conclusie: de Nederlandse straten en woningen zijn een stuk veiliger zijn geworden.

Goede berichten, waar we blij mee zijn maar die ons eerlijk gezegd niet verrassen. De overheid werkt immers al langer aan het terugdringen van de misdaadcijfers. Ze heeft de afgelopen jaren in de aanpak van criminaliteit fors geïnvesteerd in de verwachting dat zich dat zou uitbetalen. De cijfers laten zien dat die verwachting reëel is gebleken.

Nu gaat het erom door te zetten. We hebben de ambitie om criminaliteit en overlast in 2008-2010 met een kwart te verminderen ten opzichte van 2002. Qua resultaten zitten we nu bijna op de helft, dus dit moet de komende jaren gaan lukken. Voorwaarde daarbij is wel dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Want de overheid kan niet in haar eentje voor veiligheid zorgen. Het motto samen leven, samen werken geldt ook hier. Veiligheid eist inspanningen van overheid, burgers en bedrijfsleven. Hoe denkt ú te kunnen bijdragen aan een veiliger Nederland?

Ernst Hirsch Ballin