Uitvoering motie Indiening Wet markt en overheid voor 1 mei 2007

Op 24 oktober 2006 heeft de Kamer een motie aangenomen waarbij de regering wordt verzocht voor 1 mei 2007 de Wet markt en overheid in te dienen. Het wetsvoorstel in nu onderwerp van verdere oordeelsvorming door het huidige kabinet. Over de uitkomst zal de minister de Tweede Kamer in oktober 2007 nader informeren.