Werkbezoek minister Hirsch Ballin 1 mei 2007

We weten dat een flink deel van de criminaliteit op een vrij klein aantal mensen terug gaat, de veelplegers.
Daarom is onze aanzet voor het beleid om meer te doen om die mensen weer op het rechte pad te krijgen.