Antwoord op vragen over de onder druk afgelegde valse verklaringen van Mariniers in het onderzoek tegen Erik O.

In bijlage bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Knops en Eijsink inzake de onder druk afgelegde valse verklaringen van Mariniers in het onderzoek tegen Erik O., ingezonden op 6 april 2007 (met kenmerk 2060711680).

DE MINISTER VAN DEFENSIE