Antwoord op vragen over de zaak Eric O.

In bijlage bied ik u mede namens de Minister van Justitie de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Van Velzen inzake de zaak Eric O., ingezonden op 6 april 2007 (met kenmerk 2060711670).

DE MINISTER VAN DEFENSIE