Antwoorden op de feitelijke vragen van de VC VROM over voortgangsrapportage Landelijk afval beheerplan 2002-2012 - Bijlage bij kamerbrief