Herdenking bij Nederlands Carillon in Virginia

Ambassadeur Christiaan Kröner en Defensieattaché commandeur Michiel Hijmans hebben ter gelegenheid van de 4 mei Nationale herdenking een krans gelegd bij het Netherlands Carillon in Arlington, Virginia. Het klokkenspel is een geschenk van de Nederlandse bevolking aan de Verenigde Staten voor de hulp tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De kranslegging vond plaats om twee uur ‘s middags lokale tijd, gelijktijdig met de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam. De erewacht bestond uit leden van de Nederlandse krijgsmacht geplaatst in de VS.

In zijn toespraak refereerde Kröner aan de vier essentiële vrijheden zoals de Amerikaanse President Franklin D. Roosevelt die 65 jaar geleden formuleerde. Onder die vrijheden valt ook de vrijwaring van angst. Een veilig bestaan vormt een levensvoorwaarde voor mensen; zonder veiligheid ook geen vrijheid. Hoewel er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wereldwijd geen dag voorbijging zonder oorlog, is sinds onze bevrijding in 1945 de vrijheid van Nederland als natie niet meer bedreigd. Overheidmaatregelen gericht tegen vandalisme of bescherming tegen geweld of aanslagen kunnen die vrijheid echter wel inperken. De ambassadeur benadrukte het belang van het vinden van een juiste balans tussen vrijheid en veiligheid. In die discussie wordt men geleid door het recht en de universele morele waarden.