‘Het idee is erg goed, maar er zijn nog wel wat losse eindjes’

Samen met haar partners werkt het ministerie van VWS hard aan de invoering van de zorgzwaartebekostiging. Hoe kijken de cliëntorganisaties aan tegen het project? Marthijn Laterveer, coördinator belangenbehartiging en plaatsvervangend directeur van de Landelijke Organanisatie Cliëntenraden (LOC), vertelt.

Zorgzwaartebekostiging

Wat vindt u van de invoering van de zorgzwaartebekostiging?
‘Het idee om verschillende tarieven te hanteren vind erg goed. Alleen moeten we er wel voor zorgen dat de beoogde versterking van de cliëntpositie ook echt geregeld wordt. Nu zijn er nog wat open eindjes. Zoals het feit dat cliënten straks met zorgaanbieders onderhandelen over het zorgplan. De meeste cliënten zijn daar helemaal niet toe in staat, waardoor zorgverleners een sterkere positie hebben. Wij pleiten dan ook voor een goede begeleiding van cliënten tijdens die onderhandelingen’.

‘Daarnaast onderhandelen zorgverzekeraars en instellingen nu over de prijzen in de zorg. Ik zie liever dat de prijzen vaststaan en dat cliënten vervolgens met een budget zelf kunnen gaan winkelen. Bovendien moet de juridische status van de cliënt verbeteren. Nu is het recht op zorg nog onvoldoende vastgelegd. Gelukkig heeft de staatssecretaris toegezegd deze punten te regelen.’

Dus alle losse eindjes worden al opgepakt?
‘Niet allemaal. Ik mis nog een koppeling tussen de budgetten en de zorgzwaartebekostiging. De invoering moet per sector budgetneutraal gebeuren. Tijdens de score is gekeken welke zorg mensen nodig hebben. Nu blijkt dat veel cliënten zwaardere zorg nodig hebben dan verwacht, met als gevolg dat de budgetten ontoereikend zijn om de benodigde zorg te leveren. Dat klopt niet.’

‘Bovendien krijgen nieuwe cliënten vanaf juli 2007 een nieuwe indicatie, terwijl de financiering van de instellingen nog volgens de oude systematiek loopt. Vanaf januari 2008 krijgen instellingen voor alle cliënten in pakketten betaald, maar dan zijn er nog een aantal ‘oude’ cliënten die nog geen pakket hebben. Die bestaande cliënten moeten ook een pakket krijgen.’

Hoe bereidt u zich voor op de invoering van de zorgzwaartebekostiging?
‘Ondertussen bereiden wij ons zo goed mogelijk voor op de invoering van de zorgzwaartebekostiging. Dat doen we door in gesprek te gaan met het kabinet, de Tweede Kamer en het ministerie van VWS. Verder lezen we ons goed in en informeren we onze medewerkers en achterbannen. Van de zorgaanbieders verwacht ik dat ze er alles aan doen om ten gunste van de cliënt te werken. Het is zaak om van de invoering geen puur beleidsmatige kwestie te maken. Ik denk dat de invoering van de zorgzwaartebekostiging zorgaanbieders ook kansen biedt.’

‘Voor cliënten is er een gids ontwikkeld. Die is erg belangrijk en ik ben dan ook blij dat hij er is. Deze gids geeft duidelijkheid over de systematiek en wat de cliënt kan verwachten. Bovendien helpt hij de cliënt bij het maken van keuzes. Ik hoop dat er nog extra aandacht aan deze gids wordt besteed, want nu weten nog maar weinig mensen van het bestaan af.’