Korporaal van Oudheusden herdacht

Het Regiment Geneeskundige Troepen hield gisteren zijn jaarlijkse herdenking bij het graf van korporaal Van Oudheusden, Ridder in de Militaire Willems Orde. Van Oudheusden kreeg zijn laatste rustplaats op de erebegraafplaats ‘De Grebbeberg’. Brigadegeneraal arts Rob van der Meer droeg tijdens de plechtigheid de ‘Kpl van Oudheusden penning’ over aan schout-bij-nacht bd De Graaf, algemeen voorzitter van de Oorlogsgravenstichting, die de erebegraafplaats beheert. Tevens legde de generaal als regimentsoudste, samen met de regimentscommandant, luitenant-kolonel Frans Piekstra, een krans.

De kazerne in Hilversum, waar het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen is gevestigd draagt de naam Kpl van Oudheusden. Die naam is tevens verbonden met de erepenning van verdienste van de Bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het Commando DienstenCentra. Het zijn de uitstekende daden van moed, beleid en trouw van de korporaal Van Oudheusden geweest die ertoe hebben geleid dat hem in 1946 postuum de Militaire Willemsorde werd toegekend, met de navolgende mutatie:

“Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 mei 1940 nabij het vliegveld Ypenburg als ziekenverzorger bij de 13e Batterij Luchtdoelartillerie met zeer veel opoffering gewonden te verzorgen onder hevig vijandelijk vuur; hij is daarmede doorgegaan ondanks de hem ondergane ernstige mishandeling door een Duitscher. Voorts heeft hij zich in het vijandelijke vuur begeven om te trachten den vijand te bewegen niet op een keet te schieten, waar hij gewonden een ligplaats had verschaft. Hij is enkele jaren later (20 februari 1943) aan den gevolgen van bovengenoemde mishandeling overleden”.

Op ‘De Grebbeberg’ liggen meer dan vierhonderd militairen, die in mei 1940 sneuvelden bij de strijd om het zuidelijke gedeelte van de Grebbelinie. Het ereveld telt momenteel bijna 850 graven. Het Regiment Geneeskundige Troepen houdt hier sinds 1979 de herdenkingsceremonie één dag voor de nationale dodenherdenking. Tijdens de plechtigheid wordt een minuut stilte in acht genomen voor de gevallenen van het regiment en de persoon van Johannus Martinus Petrus van Oudheusden ridder MWO 4 in het bijzonder.