Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie anno 2006 (Rutgers Nisso Groep)

De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe gaan mensen die werkzaam zijn bij de Nederlandse politie anno 2006 met elkaar om? Hierbij staan twee onderwerpen centraal. Ten eerste zijn twee vormen van ongewenste omgangsvormen onderzocht, namelijk seksuele intimidatie en pesten.

Ten tweede is de diversiteit in de organisatie, de positie van minderheidsgroepen en de werkbeleving van mensen met een minderheidspositie onderzocht.