Supply Chain Management meervoudig beschouwd : Het belang en de ontwikkeling van SCM belicht vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken, ten behoeve van het goederenvervoerbeleid van Verkeer

De auteurs onderschrijven met hun constateringen en aanbevelingen in het algemeen de ambitie en acties die zijn verwoord in de beleidsbrief ‘Logistiek en Supply Chains’. Misschien wel de belangrijkste kanttekening bij de beleidsbrief betreft de behoefte aan meer kennis. Alhoewel de auteurs de keuze van de Nederlandse overheid voor het inzetten op SCM ondersteunen, wijzen ze er op dat de kennis over SCM te kort schiet. Dit, terwijl die kennis essentieel is om de gewenste positie te kunnen bepalen en om goed op de ontwikkelingen in te kunnen spelen. Ten eerste is SCM namelijk geen statisch gegeven: er is een continue ontwikkeling in de logistieke ketens en daarmee een voortdurende verandering van vraag naar en aanbod van SCM-diensten en hun door de Nederlandse overheid gewenste en ongewenste effecten. Ten tweede beïnvloeden SCM, de economie en het goederenvervoer elkaar wederzijds, waardoor een groter inzicht in de richting en sterkte van die onderlinge relaties nodig is om effectief en efficiënt beleid te kunnen voeren.