Aanbieding nota naar aanleiding van verslag inzake wetsvoorstel wijziging Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990

Kamerbrief waarin de minister de Tweede Kamer een nota aanbiedt over drie voorgestelde wijzigingen van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.