Antwoorden op Kamervragen van het lid Jansen (SP) naar aanleiding van het artikel 'Slechte gasmarkt maakt goed milieubeleid mogelijk'

Minister Van der Hoeven beantwoord Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Slechte gasmarkt maakt goed milieubeleid mogelijk'. 'Het huidige Europese emissiehandelssysteem geeft de meeste marktconforme en kosteneffectieve prikkel om het gas zo effectief mogelijk in te zetten in centrales.'Vanuit die optiek ziet de minister geen reden om in bestaande wetgeving op dat punt in te grijpen.