Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd om mevrouw mr. M.E. van Hilten (1964) voor te dragen voor benoeming tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Mevrouw Van Hilten is momenteel raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam. Zij wordt benoemd in een per 1 september a.s. te verwachten vacature.

Mevrouw Van Hilten was voorheen onder meer hoogleraar kostprijsverhogende belastingen aan de Universiteit Leiden en vervolgens vervulde zij diverse functies als (plaatsvervangend) raadsheer bij de gerechtshoven in Amsterdam en Den Bosch.