Benoeming gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba

De Rijksministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bijleveld mee ingestemd om mr. ing. L.A.J. de Lannoy voor te dragen voor benoeming tot plaatsvervangend lid in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Hij zal deze functie per 1 juni 2007 bekleden. Op die datum treedt De Lannoy af als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.