Benoeming kroonlid Sociaal-Economische Raad

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om prof. dr. ir. L.O. (Louise) Fresco voor te dragen voor benoeming tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De benoeming geldt voor de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 maart 2008. Mevrouw Fresco zal in de SER de plaats innemen van prof. dr. J.M. (Jacqueline) Cramer, die eerder dit jaar minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd in het kabinet-Balkenende IV.

Fresco is sinds 1 juni 2006 universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland. Eerder werkte Fresco onder meer als assistant director-general voor de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome) en de Wageningen Universiteit. Aan die universiteit promoveerde ze in 1986 cum laude op onderzoek naar cassaveproductie in Afrika. Verder schreef ze columns, essays, literaire kritieken en drie romans.

RVD, 11.05.2007