Benoeming voorzitter rechtbank Rotterdam

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd om mr. W. van Veen (1949) voor te dragen voor benoeming tot president van de rechtbank te Rotterdam. De heer Van Veen is momenteel president van de rechtbank te Utrecht.

In 1980 heeft Van Veen zijn raio-opleiding afgerond. Daarna heeft hij diverse functies vervuld bij de rechterlijke macht, onder meer meer bij de rechtbanken Rotterdam, Delft en Dordrecht. Van Veen volgt mr. F.W.H. van den Emster op die benoemd is tot lid van de Raad voor de rechtspraak.