Circulaire uitvoering Brzo '99 n.a.v. BeteRZO

Onlangs is het BeteRZO-traject afgerond en inmiddels ligt de nadruk op de implementatie van de producten uit dit verbetertraject. Enkele van de producten zijn bedoeld als kwaliteitsverbetering van de uitvoering en deze professionaliseringslag heeft voor de uitvoering door het brandweerveld consequenties. Daar wordt in deze circulaire kort op ingaan.

Hieronder kunt u de circulaire in PDF-bestand downloaden.