Defensieministers EU bijeen in Brussel

Minister Eimert van Middelkoop komt maandag 14 mei met zijn ambtgenoten van de Europese Unie in Brussel bijeen voor de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB).

Onder Duits voorzitterschap spreken de bewindslieden onder meer over militaire capaciteiten, de zogenoemde Headlinegoal 2010 en civiel-militaire samenwerking. Verder staat de relatie tussen de EU en de Verenigde Naties op de agenda en de lessen die uit recente EU-operatie in de Democratische Republiek Congo kunnen worden getrokken. Met de collega´s van Buitenlandse Zaken spreken zij over toekomstige EU-missies in Afghanistan en Kosovo.

Voorafgaand aan de RAZEB vergaderen de defensieministers met de Bestuursraad van het Europees Defensie Agentschap.