Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het functioneren van de markt voor de infrastructuren voor de distributie van omroepdiensten, de ontwikkeling van (het
gebruik van) deze infrastructuren en de rol van de overheid bij de gesignaleerde ontwikkelingen.