Kabinet versterkt aanpak synthetische drugs

De bestrijding van synthetische drugs heeft de prioriteit van het kabinet door de nationale en internationale gevolgen in termen van volksgezondheid, criminaliteit en een negatief imago van Nederland als één van de producerende landen.

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het beleid de komende jaren gericht is op een versterking van de aanpak van georganiseerde criminaliteit met als belangrijk onderdeel de bestrijding van de productie van en handel in drugs. Ook in Europees verband heeft de bestrijding van synthetische drugs hoge prioriteit.

In de aanpak syntetische drugs ligt het accent op een intensieve opsporing en vervolging van de handel in synthetische drugs en de productie, een krachtig preventie- en voorlichtingsbeleid en intensivering van de internationale samenwerking. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de notitie Voortzetting aanpak synthetische drugs vanaf 2007.