Kiezen voor de stad - kwalitatief onderzoek naar de vestigingsmotieven van de allochtone middenklasse

De allochtone stedelijke middenklasse heeft een uitgesproken voorkeur voor nieuwbouw in veilige, groene wijken met 'gemengde' scholen. De nabijheid van religieuze centra als moskeeën en kerken spelen in hun keuze voor een stadswijk geen rol.