Meer ruimte inkoop eigen aandelen voor N.V.’s

Naamloze vennootschappen kunnen binnenkort eigen aandelen ruimer inkopen omdat zij niet langer gebonden zijn aan de maximumgrens van tien procent van het geplaatste kapitaal. Hierdoor krijgen deze ondernemingen meer mogelijkheden hun kapitaal te herstructureren. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin.

Het wetsvoorstel regelt ook dat bij inbreng op aandelen in natura de verplichte accountantsverklaring onder bepaalde voorwaarden achterwege mag blijven. Daarnaast is van belang dat financiële steunverlening aan derden in de vorm van leningen onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan. Verder wordt de verzetregeling voor schuldeisers bij kapitaalvermindering aangepast. Schuldeisers die vinden dat hun positie te lijden heeft onder de vermindering van kapitaal van de onderneming, zullen voortaan moeten bewijzen dat de voldoening van hun vordering daadwerkelijk in gevaar komt.