Publicatie circulaire

De provinciefondscirculaire zal dit jaar niet in mei verschijnen. De precieze uitwerking van het Regeerakkoord is nog niet zodanig duidelijk dat dit in mei al kan worden verwerkt. Zodra de bestuurlijke besluitvorming is afgerond, zal de circulaire zo snel mogelijk worden opgesteld cq. afgerond. Naar verwachting zal deze eind juni op de website worden geplaatst.