Brief van de voorzitter van de evaluatiecommissie derde evaluatie Wet bopz

In deze brief reageert de voorzitter van de evaluatiecommissie op het besluit het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bopz (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) uit te stellen.

De evaluatiecommissie vindt dat er geen direct verband bestaat tussen de werkzaamheden van de commissie en het wetsvoorstel. Daarom wil de commissie de behandeling van het wetsvoorstel niet afhankelijk maken van de uitkomsten van de derde evaluatie van de Wet bopz.