Concept Besluit tot vaststelling van het tijdstip van wet onafhankelijk netbeheer

Er is gekozen voor inwerktreding van het groepsverbod op een zo kort mogelijke termijn, namelijk 1 augustus 2007.