Wet onafhankelijk netbeheer

Brief aan de Kamer waarin de minister rapporteert over de stand van zaken rondom de Wet onafhankelijk netbeheer.