Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Aboutaleb, mede namens de Staatssecretetaris van Financiën en de Minister van VROM, bij de rapportage Fraude in Beeld