Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het BW ivm invoering van de mogelijkheid de jaarrekening van kleine rechtspersonen op te stellen volgens fiscale grondslagen.